Общи условия и правила за ползване на сайта http://astro-bg.com:


При използването на сайта http://astro-bg.com, потребителите се съгласяват с общите условия, приемат ги и се задължават да ги спазват!

Права и задължения на http://astro-bg.com

http://astro-bg.com има право да осъществява контакт с потребителите си по E-mail.

http://astro-bg.com има право да отстрани всеки Потребител, по собствена преценка, без да посочва мотив за това.

http://astro-bg.com се задължава да контролира и съблюдава работата на сайта.

http://astro-bg.com се задължава да пази личните данни (име), които потребителите доброволно и по собствено желание изпращат до сайта. Те ще се използват при изготвянето на статистики за нуждите на http://astro-bg.com и няма да се разпространяват, разгласяват, предоставят или преотстъпват на трети лица, освен в случаите, когато се изискват от оправомощените органи в съответствие с българското законодателство.


Права и задължения на Потребителите


Потребителите са длъжни да спазват общите условия на http://astro-bg.com.

Потребителите имат правото да откажат участието си в http://astro-bg.com, без предупреждение.

http://astro-bg.com предоставя текстови услуги тип "предсказание/гледане" с цел развплечение и не носи отговорност за всички действия или не. Услугата се заплаща, а цените са обявени.

След заплащане на услугата (виж Разплащане), потребителите на сайта могат да получат предсказанията от http://astro-bg.com. При невъзможност да се осъществи услугата, потребителите са в правото си да се обърнат към http://astro-bg.com за отстраняването на възникналата грешка, като http://astro-bg.com не дължи обезщетение на потребителите.

Потребителите доброволно предоставят на http://astro-bg.com личните си данни - име, ако това се изисква от типа "гледане". - Потребителите дават позволение, личните им данни да се съхраняват в база данни на http://astro-bg.com, като се използват само и единствено за осъществяване на контакт с тях. Потребителят се съгласява с това при влизане в сайта.

Потребителят има право да бъде заличен от базата данни на http://astro-bg.com, след писмена молба.

Потребителите нямат право да манипулират сайта по какъвто и да било начин.

Потребителите нямат право да претоварват сайта с фиктивни заявки или друга информация.


Разплащане


Системите за разплащане се осигуряват от външни сътрудници на http://astro-bg.com. Цената за резултатите на "гледането" от различните типове гледане в http://astro-bg.com е 2,40 лв. (два лева и четиридесет стотинки с ДДс) и се заплаща отделно за всеки вид. За да може да види резултатите от различните гледания потребителят трябва да изпрати текстови съобщения (SMS) на кратък номер 1916 с ключова дума XC (на латиница). Услугата е достъпна за абонати на трите мобилни оператори (М-тел, Глобул и Виваком). Всяко различно гледане изисква изпращането на ново съобщение (SMS).

Политика на използване на бисквитки (cookies)

Този сайт използва бисквитки единствено и само за:
Бисквитки за производителност на сайта;
Бисквитки за анализиране на посетителите на сайта;
Бисквитки за регистрация; Този сайт НЕ събира лични данни и НЕ е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни.

Собственност на сайта

Сайтът http://astro-bg.com е собственност на:

XaXo Криейшънс ООД
гр. София, жк Левски Г бл 10 вх. З
МОЛ Майкъл Кумар
Булстат: BG200845943
Tелeфон за контакт: 0884 821 613
email: info(at)astro-bg.com