1. Намислете си желание.
  2. Намислете си двуцифрено число.
  3. Извадете от него сбора на съставните му числа
    (например от числото 54 трябва да се извадят 5 и 4 , получава се 45)
  4. Намерете символа, съответстващ на числото 45 в таблицата по-долу
  5. Мислете за символа
  6. Щракнете върху черния квадрат
  7. Ще останете доста изненадани