Нумерология

Нумерологията – или гаданието по числа достига до нас от незапомнена древност. В днешно време не може точно да се установи кога и къде се е зародило това тайно знание, но е известно, че още в древен Египет и Вавилон съществували нумерологични системи. Особена важност получава нумерологията в учението Кабала, където нейната разновидност е известна под името гематрия.

Нумерологията като наука, философия и психология на числата, съдържа в себе си мъдростта на живота. Гръцкият философ Питагор (580-500 г.пр.н.е.) е един от ранните нумеролози, чийто теории оказват огромно влияние върху съвременната нумерологична наука. Той вярвал, че числата са -есенцията на целия живот.

Изчислете своята лична година

За целта се събират рожденната дата и месец и към тях се прибавя универсалното число на конкретната година за която искате да направите изчислението.

Сборът се редуцира до едноцифрено число. Изключениe правят царските числа 11 и 22, които остават така без редуциране.