Скорпион

Скорпион - 21.02.2018

Засега не се предвиждат значителни промени в каквато и да е сфера. Несправедливостта, допусната по отно­шение на вас или към някого от вашето семейство, може да предизвика у вас гневен протест. Възможна е реализацията на всички идеи, планове и начинания. Излишъкът от сили и способността да изпълнявате и най-сложните зада­чи ще доведат до високи резултати.

Засега не се предвиждат значителни промени в каквато и да е сфера. Несправедливостта, допусната по отно­шение на вас или към някого от вашето семейство, може да предизвика у вас гневен протест. Възможна е реализацията на всички идеи, планове и начинания. Излишъкът от сили и способността да изпълнявате и най-сложните зада­чи ще доведат до високи резултати.

Любов
Здраве
Пари
Късмет