Козирог

Козирог - 24.09.2018

Новите познанства мо­гат да имат неочаквани пос­ледствия. Постарайте се да се приспособите към настъпилите около вас събития. Концентрирайте се върху положителното. Полезно е да смените нещо в облеклото, съдовете и мебелите. Идете сред природата, поплувайте в някой басейн и по­лучете малко тен. Трябва да изглеждате бодри и секси.

Новите познанства мо­гат да имат неочаквани пос­ледствия. Постарайте се да се приспособите към настъпилите около вас събития. Концентрирайте се върху положителното. Полезно е да смените нещо в облеклото, съдовете и мебелите. Идете сред природата, поплувайте в някой басейн и по­лучете малко тен. Трябва да изглеждате бодри и секси.

Любов
Здраве
Пари
Късмет